CHRONISCHE PIJN

Helaas zijn er in Nederland meer dan twee miljoen mensen die dagelijks te maken hebben met aanhoudende (chronische) pijn, pijn die langer dan drie maanden aanhoudt en die niet vermindert. Pijn die niet, of niet meer, veroorzaakt wordt door (weefsel)schade. Of pijn die niet meer in verhouding staat tot het letsel.

Pijn werkt als een beschermingsmechanisme. Het wil je waarschuwen voor een gevaarlijke situatie zodat je iets gaat ondernemen om dit te veranderen. Als pijn langere tijd aanhoudt wordt het pijnsysteem steeds gevoeliger en zal steeds ‘beter’ gaan waarschuwen met alle problemen van dien. De pijn is dan niet meer een betrouwbaar signaal voor schade of letsel maar zegt meer iets over een ontregeld zenuwstelsel. Deze is dan overprikkeld en het blijft signalen afgeven omdat de hersenen veronderstellen dat het lichaam in gevaar is.

Bij klachten die komen door een ontregeld zenuwstelsel moet je denken aan klachten waarbij de hersteltijd langer duurt dan ervoor staat of klachten die vallen onder SOLK/ALK. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Fybromyalgie
 • Rugpijn
 • Knieklachten
 • Hielpijn
 • Bekkenpijn
 • Heuppijn
 • Ischias
 • Schouderklachten
 • Nekklachten
 • Polsklachten
 • Hielspoor
 • Whiplash
 • RSI
 • Tenniselleboog

Ook migraine, tinnitus, evenwichtsproblemen, buik- en darmklachten kunnen voortkomen uit een ontregeld zenuwstelsel.

Vaak spelen er klachtenonderhoudende factoren mee die maken dat de pijn niet kan uitdoven. Soms zijn deze factoren zelfs de oorzaak van de klachten. Door uit te zoeken wanneer en waarom het zenuwstelsel getriggerd wordt kun je de factoren benoemen die meespelen. Bovendien kun je kijken wat je kan veranderen om zo het zenuwstelsel de kans te geven om te normaliseren. Hierbij speelt het begrijpen hoe het lichaam werkt een belangrijke rol. Deze onderdelen staan dan ook centraal bij een traject.