CHRONISCHE PIJN

Helaas zijn er in Nederland meer dan twee miljoen mensen die dagelijks te maken hebben met chronische pijn. Pijn die langer dan drie maanden aanhoudt en die niet vermindert. Pijn die niet, of niet meer, veroorzaakt wordt door (weefsel)schade. Of pijn die niet meer in verhouding staat tot het letsel.

Pijn werkt als een beschermingsmechanisme. Het wil je waarschuwen voor een gevaarlijke situatie zodat je iets gaat ondernemen om dit te veranderen. Als pijn langere tijd aanhoudt wordt het pijnsysteem steeds gevoeliger en zal steeds ´beter´ gaan waarschuwen met alle problemen van dien. We noemen dit sensitisatie, het gevoeliger worden van het pijnsysteem. Het centrale zenuwstelsel is dan overprikkeld en het blijft signalen afgeven omdat de hersenen veronderstellen dat het lichaam in gevaar is.

Door uit te zoeken wanneer en waarom het centraal zenuwstelsel getriggerd wordt kun je de pijnprikkels verminderen. Bovendien kun je pijn al verminderen door de werking van het pijnsysteem te snappen. Deze onderdelen staan dan ook centraal bij de behandelingen.