Privacyverklaring PIJNCOACH HAARLEM

PIJNCOACH HAARLEM gevestigd aan Adriaan Stoopplein 8 in Overveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

PIJNCOACH HAARLEM

www.pijncoachhaarlem.nl

www.verkleinkjepijn.nl

Adriaan Stoopplein 8

2051 KA Overveen

Telefoon 0612032123

 

Eugenie de Ruiter is de Functionaris Gegevensbescherming van PIJNCOACH HAARLEM en is te bereiken via info@pijncoachhaarlem.nl .

Verwerking persoonsgegevens

PIJNCOACH HAARLEM verwerkt je persoonsgegeven doordat je gebruikt maakt van de aangeboden diensten en omdat je deze gegevens op verzoek en met toestemming verstrekt. De gegevens die je verstrekt zijn:

  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • Postcode
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Overige gegevens die je actief verstrekt zijn de privé gegevens gedeeld tijdens een consult ten behoeven van je persoonlijke groei en ontwikkeling.

Bijzondere en gevoelige informatie

Bijzondere en gevoelige informatie over jouw coachvraag, coach proces en jouw gezondheid wordt genoteerd tijdens een consult, dit gebeurt schriftelijk. Je ontvangt naar aanleiding van het consult op aanvraag tips van het consult via de mail. Deze tips zijn vrij van gevoelige informatie en dienen het doel persoonlijke groei en ontwikkeling. Ingesloten wordt een factuur gestuurd, welke jouw persoonlijke gegevens, naam/adres/postcode/woonplaats, bevat. Dit wordt verzonden over een beveiligde internetverbinding via de server van Cloud VPS (een in Nederland gevestigde autoriteit op het gebied van dataverkeer).

Doeleinde gegevens

Je gegevens worden enkel en alleen voor jouw coachingstraject gebruikt met de daarbij behorende afhandeling van de betaling. Je telefoonnummer en e-mailadres worden genoteerd om met je in contact te komen in het geval van annulering of wijziging van de afspraak. De gegevens van de werkgever worden gebruikt om een offerte op te stellen voor een coachingstraject op maat met eveneens een financiële afhandeling.

Bewaartermijn gegevens

PIJNCOACH HAARLEM hanteert een bewaartermijn van 20 jaar voor jouw dossier, de fiscale gegevens hebben een bewaartermijn van 7 jaar. Dit is de wettelijke bewaarplicht voor zorgdossiers en haar onderdelen  t.b.v. de beroepsorganisatie. Na elk termijn worden de gegevens, schriftelijk en digitaal, vernietigd.

Hierbij gaat het om:

  • Gegevens proces coachingstraject   (20 jaar)
  • Persoonsgegevens (7 jaar)
  • E-mailadres (7 jaar)
  • Telefoonnummer (7 jaar)

Hoe je gegevens beveiligd worden

Je gegevens en de schriftelijke aantekeningen opgenomen tijdens het consult worden toegevoegd aan je dossier. Welke worden bewaard in een gesloten unit. Je gegevens welke digitaal worden verwerkt worden opgeslagen in een digitaal dossier in een met een wachtwoord beveiligde computer. Deze computer wordt beveiligd met een sterk wachtwoord en wordt wekelijks geüpdatet voor virus en datalekken. Dit wordt gedaan door AVG.com. De mail die je ontvangt wordt met Microsoft Office pakket naar je verstuurd over een beveiligde lijn. Het Microsoft Office pakket wordt geleverd door NewMedia2Day welke verantwoordelijk zijn voor de levering van het pakket. PIJNCOACH HAARLEM is verantwoordelijk voor het updaten van het afgenomen Microsoft Office pakket zodat er ten alle tijden gewerkt wordt met de meest geavanceerde versie.

Delen van gegeven met derden

Gezien er sprake is van beroepsgeheim en geheimhoudingsplicht zal er nimmer informatie met derden worden gedeeld tenzij je zelf daar, uitsluitend schriftelijk, toestemming voor hebt gegeven.

Cookies

PIJNCOACH HAARLEM maakt gebruik van Tracking cookies via Google Analytics ter optimalisatie van het functioneren van de website en ten diensten van de gebruiksvriendelijkheid van de website. Deze gegevens zijn anoniem en worden geenszins gekoppeld aan ip-adressen of ander soort privacy gevoelige informatie. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor commerciële doeleinden van de website ter bevordering van het aanbieden van de diensten van PIJNCOACH HAARLEM.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als cliënt heb je het recht je gegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Uiteraard wordt dit verzoek enkel gehonoreerd als dit van jou zelf afkomstig is.

 

Datum laatste wijziging: Juli 2020

Copyright © 2020