VOOR WERKGEVERS

Werkgevers kunnen in een vroeg stadium al een belangrijke rol spelen in het voorkomen en beperken van uitval door pijnklachten.

Ruim driekwart van de Nederlandse bevolking krijgt op enig moment last van nek,- schouder,- of rugklachten. Het is een van de voornaamste redenen voor verzuim onder werknemers en daarmee ook een groot economisch probleem. Bij ongeveer 95% van de mensen met deze klachten wordt géén lichamelijke afwijking gevonden, maar zijn er wel degelijk klachten. Die klachten zijn dan toe te schrijven aan een ontregeld zenuwstelsel. Aanleiding is vaak overbelasting of een verstoorde prikkelverwerking na een ongeval of letsel.

Bij pijn die langer dan zes maanden aanhoudt weten we dat die veranderingen in het centrale zenuwstelsel teweeg brengt. Door deze veranderingen kan een kleine prikkel een grote pijnsensatie geven. Soms is er zelfs niet eens meer een prikkel nodig om pijn te ervaren. Ook kan de plek waar pijn ervaren wordt groter worden of van plek veranderen. Allemaal gevolgen van veranderingen in het centrale zenuwstelsel, die maken dat mensen gevoeliger gaan reageren.

We weten ook welke factoren een cruciale rol spelen bij deze ontregeling. Het herkennen van deze factoren kan voorkomen dat mensen in een vicieuze cirkel terechtkomen met aanhoudende pijn tot gevolg. Het begrijpen hoe dit werkt en vervolgens het inzichtelijk maken en aanpakken van deze factoren is een essentiële stap bij het verbeteren van het functioneren en klachtenvermindering.

Pijneducatie (uitleg hoe pijn werkt) in combinatie met motivational interviewing is een succesvolle methode om mensen te helpen weer regie te pakken op hun klachten en deze te verminderen. PIJNCOACH HAARLEM biedt trajecten op maat voor medewerkers van bedrijven waarbij deze aanpak centraal staat. Na een uitgebreide intake worden individuele sessies doorlopen met als doel klachtenvermindering en duurzame inzetbaarheid. Er wordt daarbij waar nodig samengewerkt met een behandelend fysiotherapeut.

Pijneducatie in combinatie met coaching is dé oplossing voor aanhoudende of terugkerende pijnklachten. Bovendien kan door vroegtijdig in gesprek gaan voorkomen worden dat een medewerker ongewild langdurig uitvalt. Zo helpt u niet alleen de individuele medewerker, maar houdt u ook uw organisatie vitaal en gezond.

Stuur voor meer informatie een e-mail.

 

Voor de regio Zaandam heeft PIJNCOACH HAARLEM samen met Brensfysiotherapie vanuit gezondheidscentrum GezondPlus in Wormerveer een programma uitgewerkt voor een optimale behandeling van nek-, schouder- en rugklachten. Voor meer informatie, zie hier